Prva stran
 


UECHI - RYU KATE
 
 
Uechi-Ryu šola karateja je značilna po tem, da ima v svojem učnem programu majhno število kat. Vse do leta 1950 je imela le tri kate, ki jih je ustanovitelj Uechi Kanbun prinesel s Kitajske: Sanchin, Seisan in Sanseiryu. Med vsako od teh je velik skok v tehnični zahtevnosti in težavnostni stopnji. Za sistem učenja, ki je bil uveljavljen na začetku prejšnjega stoletja, je bilo značilno, da se je poučevalo manj in bolj poglobljeno. Pri okinavskih učiteljih karateja tistega časa je veljalo, da je potrebno posvetiti učenju ene same kate najmanj tri leta. Tudi Uechi Kanbun je pripovedoval svojim učencem, da je prva tri leta na Kitajskem vadil le kato Sanchin. Po enakih načelih je poučeval tudi prve generacije svojih učencev v obdobju do druge svetovne vojne.
 
Po drugi svetovni vojni se je zanimanje za karate močno povečalo, večje število učencev in spremenjen način življenja sta vplivala tudi na metode poučevanja. Po letu 1950 je ustanoviteljev sin Uechi Kanei s svojimi starejšimi učenci sestavil in uvrstil v program vadbe še pet kat. Kate so bile razvrščene med glavne tri, tako da je težavnostna stopnja bolj postopno naraščala. Zadnja kata je bila uvrščena v sistem leta 1960.
 
 
Ime kate
SANCHIN
 
Pomen imena
Trije spopadi (telo, um, duh)
Izvor kate
Kitajska
Avtor
Ni znan. Kate s tem imenom so zastopane v več okinavskih šolah, vendar se med seboj razlikujejo. Uechi Kanbun se je kato Sanchin učil od svojega kitajskega učitelja Zhou Zi He-ja (jap. Shushiwa) v obdobju od leta 1897 do 1910.
Čas nastanka
Ni znan.
Značilnosti
Sanchin predstavlja temelj Uechi-Ryu šole. Ustanovitelj Uechi Kanbun je bil znan po stavku: »Vse je v Sanchinu«. Sanchin je bolj abstraktna kata, ki je namenjena razvijanju temeljnih psihofizičnih in duhovnih principov. Tehnično gledano vsebuje kata le en položaj sanchin dachi, osnovno držo rok sanchin kamae, udarec z odprto dlanjo sanchin nuki, krožni blok wa uke in dvojni udarec s palcem, ki je stisnjen ob odprto dlan morote boshiken zuki. Uechi-Ryu Sanchin kata se od drugih okinavskih in japonskih verzij razlikuje po tem, da v celoti vsebuje le tehnike odprte roke in je tako ostala najbolj podobna kitajskih izvirnikom.
 
  

                               
          Igor Prašnikar                   Igor Prašnikar
   Sanchin kata, Okinava 1984    Sanchin kata, Okinava 2004
   testira Uechi Kanei, 10.dan   testira Nakahodo Tsutomu, 10.dan

  
Ime kate
KANSHIWA
 
Pomen imena
Kombinacija imen učiteljev: Uechi Kanbun in Shushiwa
Izvor kate
Okinava
Avtor
Uechi Kanei
Čas nastanka
1954
Značilnosti
Kanshiwa je edina kata v Uechi-Ryu šoli, ki vsebuje udarec s polno pestjo seiken zuki. Udarec je zastopan trikrat na začetku kate, zaključuje pa jo bolj pogost udarec s pokrčenim kazalcem shoken zuki. Kata uvaja nov položaj shiko dachi, nožna udarca shomen geri in sokuto geri ter ročne tehnike: krožni udarec s komolcem furi hiji zuki, udarec s hrbtom pesti uraken uchi in udarec z robom dlani shuto uchi. V kati je najpogosteje izvajan enojni krožni blok mawashi uke.
 

             

     Seiken zuki     Sokuto geri       Shuto uchi
 
Ime kate
KANSHU
 
Pomen imena
Kombinacija imen učiteljev: Uechi Kanbun in Shushiwa. Kata je bila v začetku imenovana Daini Seisan.
Izvor kate
Okinava
Avtor
Itokazu Seiki
Čas nastanka
1956
Značilnosti
Kanshu kata ima enako otvoritev kot Sanchin kata, nadaljuje pa se z dvojnim krožnim udarcem morote furi hiraken zuki v glavo, ki mu sledi dvojni srednji blok morote chudan hajiki uke. Ob koncu prvega dela kate je kombinacija tehnik udarca z dnom pesti tettsui uchi, enojnega udarca s palcem dlani boshiken age zuki in udarca z iztegnjenimi prsti dlani nukite. Ob koncu drugega niza se kata zaključi z dvojnim visokim blokom morote jodan hajiki uke.
 
 
     Hajiki uke     Tettsui uchi      Shoken zuki
 
Ime kate
SEICHIN
 
Pomen imena
10 spopadov (sei = 10, chin = spopad, konflikt)
Izvor kate
Okinava
Avtor
Uehara Saburo
Čas nastanka
1955
Značilnosti
Seichin kata predstavlja kar precejšen skok v zahtevnosti. Uvaja položaj nekoashi dachi in številne blokade: enojni visoki blok jodan hajiki uke, blok z zapestjem shukoken uke, kombinacijo polkrožnega nizkega bloka harai sukui uke in dvigajočega srednjega bloka hirate sukui age uke. Nove napadalne tehnike so: direktni udarec s polzaprto pestjo hiraken zuki, dvojni udarec v rebra s prenosom nasprotnika gedan morote tsukami, dvojni nizki udarec s prsti koken, dvojni udarec s prsti v oči shomen hajiki ter udarec s kolenom hiza geri.

Hiza geri Koken Harai sukui uke
Hirate sukui age uke
 
Ime kate
SEISAN
 
Pomen imena
trinajst (13);
Izvor kate
Kitajska
Avtor
Ni znan. Kate s tem imenom so zastopane v več okinavskih šolah, vendar se med seboj razlikujejo. Uechi Kanbun se je kato Seisan učil od svojega kitajskega učitelja Zhou Zi He-ja (jap. Shushiwa) v obdobju od 1900 do 1910.
Čas nastanka
Ni znan.
Značilnosti
V kati Seisan so zastopane tehnike tigra in žerjava. Uechi-Ryu Seisan kata skoraj v celoti sestoji samo iz tehnik odprte roke. Simbolično je poudarjena pomembnost Sanchin kate z otvoritvijo na začetku in tremi udarci, ki se še enkrat ponovijo v osrednjem delu kate. Za Seisan kato je značilnih nekaj sklopov z novimi tehnikami. Po uvodnem delu je to dvojni udarec z notranjim robom dlani morote boshiken hasami uchi, ki mu sledijo trije prestrezajoči udarci boshiken age zuki.  V nadaljevanju je nova tehnika direktni udarec s komolcem tate hiji zuki v položaju zenkutsu dachi. V drugi polovici kate sledi udarcu shomen geri kombinacija udarca s kolenom hiza geri in tremi udarci shoken gedan zuki. Najbolj prepoznavna tehnika Seisan kate je skok v položaj na eni nogi tsuru dachi s hkratnim dvojnim blokom.
 
Boshiken zuki age Tate hiji zuki Tsuru kamae
 
Ime kate
SEIRYU
 
Pomen imena
Šestnajst (16);
Izvor kate
Okinava
Avtor
Uechi Kanei.
Čas nastanka
1950
Značilnosti
Seiryu je bila prva kata, ki jo je Uechi Kanei dodal v sistem. Kata se na prvi pogled zdi tehnično bolj preprosta kot Seichin ali Seisan, vendar ima zahtevne menjave eksplozivnih in mehkejših tehnik. Značilna je otvoritev kate z dvojnim blokom morote jodan hajiki uke, ki mu sledi dvojni udarec s podlaktema. Osrednji del kate sestoji iz štirih menjav položaja nekoashi dachi in dvojnega bloka wa uke. Kata se zaključi z dvojnim udarcem morote boshiken zuki.


 
Morote ude uchi Shomen geri Morote boshiken zuki
 
Ime kate
KANCHIN
 
Pomen imena
Kombinacija imen Uechi Kanbun in Sanchin
Izvor kate
Okinava
Avtor
Uechi Kanei.
Čas nastanka
1960
Značilnosti
Kanchin je zadnja kata, ki jo je sestavil Uechi Kanei. Predstavlja uvod v Sanseiryu kato saj vsebuje večino tehnik zadnje kate. Kata se začne s štirimi bloki/udarci z zapestjem koino shippo uchi. Nove tehnike so dvojni prijem za nogo in rušenje hasami taoshi, nizki pometajoči blok gedan harai uke in krožni blok za nožne udarce shoken sukui age uke. Kata se simbolično zaključi s kombinacijo dvojnega bloka watari uke in vstopa z udarcem shoken zuki, ki predstavlja začetek Sanseiryu kate.
 
Hasami taoshi Gedan harai uke Shoken sukui age uke
 
Ime kate
SANSEIRYU
 
Pomen imena
Šestintrideset (36).
Kata je znana tudi pod imenom Sandairyu.
Izvor kate
Kitajska
Avtor
Ni znan. Kate s tem imenom so zastopane v več okinavskih šolah, vendar se med seboj razlikujejo. Uechi Kanbun se je kato Sanseiryu učil od svojega kitajskega učitelja Zhou Zi He-ja (jap. Shushiwa) v obdobju od 1900 do 1910.
Čas nastanka
Ni znan.
Značilnosti
Sanseiryu je najvišja kata v Uechi-Ryu šoli. V predhodni kati Kanchin so zajete že vse tehnike, ki jih vsebuje Sanseiryu, razen zaključnega udarca kakushiken (žerjavov kljun). Ta tehnika je izredno redka v drugih šolah karateja. Sanseiryu ima zahtevnejšo shemo gibanja kot Kanchin, saj to poteka v vseh osmih smereh. Značilnost kate je dinamična izmenjava visokih in nizkih položajev ter mehkih krožnih in silovitih direktnih tehnik.

Kakushiken