Prva stran
 

ORGANI KLUBA


Karate klub Kranj je registriran pri Upravni enoti Kranj po določilih Zakona o društvih kot pravna oseba zasebnega prava, ki opravlja nepridobitno dejavnost.

Karate klub Kranj ima tudi status nevladne organizacije v javnem interesu na področju športa, odločba MIZŠ št. 6717-654/2019/2 (081-06).
 
Najvišji organ kluba je zbor članov, ki se sklicuje praviloma enkrat letno.
 
Drugi stalni organi kluba so:
  • izvršni odbor, ki skrbi za tekoče vodenje kluba;
  • nadzorni odbor, ki nadzoruje zakonitost delovanja;  
  • disciplinska komisija, ki obravnava disciplinske prekrške članov.

 Organi kluba, izvoljeni na zboru članov 26.02.2020.
 

Izvršni odbor

Ime in priimek

Funkcija

Jaka Šarabon
predsednik
Andrej Fojkar
podpredsednik
Andraž Kejžar tajnik
Andrej Kožuh
blagajnik
Iva Peternel
članica
Admir Džuzdanović
član

 


Izvršni odbor ( z leve): Andraž Kejžar, Jaka Šarabon, Admir Džuzdanović, Iva Peternel, Andrej Fojkar in Andrej Kožuh.

 

Nadzorni odbor

Ime in priimek

Funkcija

Branko Malešič predsednik
Marko Kralj član
Marko Štancar
član

 

Disciplinska komisija

Ime in priimek

Funkcija

Matevž Zupan
predsednik
Lara Puščenik
članica
Aljoša Perčič
član