Prva stran
 

Povabilo k donaciji dela dohodnine

Kranj, 17.12.2020


Spoštovane članice in člani ter prijatelji Karate kluba Kranj.

 

Čeprav je bilo iztekajoče se leto 2020 za vse nas na svoj način zanimivo in enkratno, si vseeno želimo, da bi bilo prihajajoče bolj podobno prejšnjim in vam voščimo srečno, zadovoljno, uspehov polno, zlasti pa zdravo leto 2021!

 

Iskreno se vam zahvaljujemo, da ste, da nas udejanjate, predstavljate in podpirate, upamo in želimo si, da bomo to nadaljevali tudi v naslednjih letih. S tem namenom vas želimo tudi povabiti, da z donacijo dela svoje dohodnine podprete izvajanje športnih programov Karate kluba Kranj.

 

Karate klub Kranj sredstva za izvajanje programov športa zagotavlja s članarinami,  sredstvi, ki jih prejme na javnem razpisu Mestne občine Kranj in z donacijami. Pretežni del zbranih sredstev namenimo za nastope tekmovalcev, veliko vlagamo v izobraževanje in usposabljanje trenerjev, zagotoviti moramo tudi plačilo stroškov uporabe športnih dvoran. Eden od dodatnih virov financiranja so tudi sredstva zbrana z donacijami dela dohodnine.

 

Vsak davčni zavezanec lahko nameni del dohodnine v višini do 0,5 % tudi športnim društvom, ki se ukvarjajo z nepridobitno dejavnostjo in so uvrščena na seznam FURS, takšen je tudi naš Karate klub Kranj. Medtem ko donacija dela vaše dohodnine za Karate klub Kranj pomeni dobrodošlo podporo pri izvajanju športnih programov kluba, za vas kot davčnega zavezanca ne predstavlja nikakršne finančne obremenitve, saj se odšteje od tistega dela dohodnine, ki bi jo sicer plačali državi.

 

Ker lahko donira vsak davčni zavezanec za plačilo dohodnine, lahko klubu dodatno  pomagate tako, da del dohodnine, če želijo, donirajo tudi vaši družinski člani in prijatelji.

 

Kako lahko donirate del dohodnine?

 

V obrazcu izpolnite svoje podatke kot davčni zavezanec, vpišete kraj in datum ter ga podpisanega po pošti pošljete na pristojni finančni urad najkasneje do 31.decembra v tekočem letu. Obrazec najdete na spletni strani:

https://edavki.durs.si/OpenPortal/Dokumenti/doh_don.i.sl.pdf.

Obrazec lahko oddate tudi elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.

 Za UE Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja Loka in Tržič je pristojen:

Finančni urad Kranj, Koroška cesta 21, 4000 Kranj

 

Če ste v preteklih letih že poslali ta obrazec, ga ni potrebno ponovno poslati.

Za vašo donacijo dohodnine se vam najlepše zahvaljujemo!

 

KARATE KLUB KRANJ,

Jaka Šarabon, predsednik