Prva stran
 

Vabilo na letni zbor članov kluba 2019

Kranj, 05.02.2019V sredo, 20.2.2019 bo ob 18. uri bo v telovadnici Gimnazije Franceta Prešerna redni letni zbor članov Karate kluba Kranj. Zbor se bo pričel s skupnim treningom vseh članov.

 

Predlog dnevnega reda:

 

1. Otvoritev in izvolitev delovnih organov zbora članov

2. Poročilo verifikacijske komisije in potrditev dnevnega reda

3. Poročilo o delu za leto 2018

4. Finančno poročilo za leto 2018 z bilanco stanja in izkazom poslovnega izida

5. Poročilo nadzornega odbora za leto 2018

6. Poročilo disciplinske komisije za leto 2018

7. Program dela za leto 2019

8. Finančni program za leto 2019

9. Nadomestne volitve v izvršni odbor kluba

10. Podelitev nagrad najboljšim tekmovalcem v letu 2018

11. Podelitev priznanj dolgoletnim članom kluba

12. Razno

 

Predlog delovnega predsedstva:

 

1.    Drago Cekič, delovni predsednik

2.    Igor Prašnikar, član

3.    Jaka Šarabon, član

 

Vabljeni vsi člani kluba. Člane do dopolnjenega 15 leta starosti zastopajo njihovi starši.

 

 

Igor Prašnikar, predsednik