Prva stran
 

Vabilo na redni letni zbor 2018

Kranj, 20.01.2018


Vse člane kluba obveščamo, da bo redni letni zbor članov kluba v ponedeljek, 12.2.2018 v telovadnici OŠ Franceta Prešerna. Pred zborom bo skupni trening vseh skupin kluba.
 
od 18:00 do 19:00 skupni trening vseh skupin kluba
 
od 19:00 do 20:00 redni letni zbor članov
 
Predlog dnevnega reda zbora:
 
1. Otvoritev in izvolitev delovnih organov zbora članov
2. Poročilo verifikacijske komisije in potrditev dnevnega reda
3. Poročilo o delu za leto 2017
4. Finančno poročilo za leto 2017 z bilanco stanja in izkazom poslovnega izida
5. Poročilo nadzornega odbora za leto 2017
6. Poročilo disciplinske komisije za leto 2017
7. Program dela za leto 2018
8. Finančni program za leto 2018
9. Podelitev nagrad najboljšim tekmovalcem v letu 2017
10. Razno
 
Predlog delovnega predsedstva:
 
1.    Drago Cekič, delovni predsednik
2.    Igor Prašnikar, član
3.    Jaka Šarabon, član
 
Vabljeni vsi člani kluba. Člane do dopolnjenega 15 leta starosti zastopajo njihovi starši.
 
 
Igor Prašnikar, predsednik