Prva stran
 

Redni letni zbor članov 2016

Kranj, 10.02.2016

 

V sredo 10.2.2016 je na Gimnaziji Franceta Prešerna potekal redni letni zbor članov Karate kluba Kranj. Pred samim zborom smo organizirali skupni trening za več vadbenih skupin, ki se ga je udeležilo preko 100 članov.

 

Zbor članov je potekal od 18:30 do 19:30 ure.

 

Zbor je vodilo delovno predsedstvo v sestavi:

1. Drago Cekič, delovni predsednik

2. Igor Prašnikar, član

3. Jaka Šarabon, član

 

Verifikacijska komisija:

1. Andrej Fojkar

2. Bojana Dujović

3. Marko Štancar

 

Zapisnikar:

1. Andraž Kejžar

 

Overovatelja zapisnika:

1. Matevž Zupan

2. Eva Šubic

 

Na zboru članov je bilo prisotnih 111 članov. Sprejeta so bila:

- poročilo o delu za 2015;

- poročilo o finančnem poslovanju z bilanco stanja in izkazom uspeha za 2015;

- poročili nadzornega odbora in disciplinske komisije;

- program dela in finančni program za leto 2016.

 

Izvedene so bile redne volitve članov organov kluba za novo mandatno obdobje 2016-2020. Izvoljeni so bili:

 

Izvršni odbor:

Igor Prašnikar (predsednik), Jaka Šarabon (podpredsednik), Andraž Kejžar (tajnik), Špela Štefe (blagajnik), ter člani Drago Cekič, Stane Nadižar, Drago Ristič, Andrej Fojkar, Matija Jekovec in Iva Peternel

 

Disciplinska komisija:

Jaka Šarabon (predsednik) ter člana Drago Cekič in Andrej Fojkar

 

Nadzorni odbor:

Branko Malešič (predsednik) ter člana Marko Kralj in Franc Vagner

 

Deset najuspešnejših tekmovalcev v letu 2015 je prejelo priznanja in simbolične nagrade:

 

1. mesto Žan Keršič Ahlin, 2117 točk

2. mesto Jerca Repič, 1270 točk

3. mesto Ajda Keršič Ahlin, 1090 točk

4. mesto Tjaša Ristič, 1020 točk

5. mesto Gal Plevnik, 765 točk

6. mesto Lana Tisa Nadižar, 600 točk

7. mesto Luka Rebolj, 651 točk

8. mesto Eva Šubic, 570 točk

9. mesto Manca Rebolj, 507 točk

10. mesto Lara Puščenik, 465 točk

 

Priznanji za dolgoletno neprekinjeno vadbo sta prejela:

 

Stane Nadižar, zlato plaketo za 40 let aktivne vadbe

Drago Ristič, zlato plaketo za 40 let aktivne vadbe

 

 

Najuspešnejši tekmovalci 2015 s trenerji

Prva vrsta (z leve): Lara Puščenik, Lana Nadižar, Jerca Repič, Gal Plevnik, Žan K. Ahlin, Igor Prašnikar

Stojijo ( z leve): Jaka Šarabon, Manca Rebolj, Eva Šubic, Luka Rebolj, Tjaša Ristič, Ajda K. Ahlin, Drago Ristič, Andrej Fojkar, Stane Nadižar, Iva Peternel

 

Skupni trening - trenerji: Iva Peternel, Andrej Fojkar, ...

Skupni trening

Skupni trening

Skupni trening

Skupni trening

Zbor članov

Zbor članov

Z leve: Andraž Kejžar (zapisnikar) in delovno predsedstvo: ...

Igor Prašnikar in prejemnika zlatih plaket za 40 let ...

Stane Nadižar, 6. dan, zlato priznanje za 40 let aktivne ...

Drago Ristič, 6. dan, zlato priznanje za 40 let aktivne ...