Prva stran
 

Vabilo na redni letni zbor članov

Kranj, 25.01.2016

 

Vabljeni na redni letni zbor članov Karate kluba Kranj, ki bo potekal v sredo 10.02.2016 ob 18:30 na Gimnaziji Franceta Prešerna.

 

Pred tem bo od 18:00 do 18:30 skupni trening vseh skupin A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2, T1, T2, Z1 in Z3

 

Dnevni red:

1. Otvoritev in izvolitev delovnih organov zbora članov

2. Poročilo verifikacijske komisije in potrditev dnevnega reda

3. Poročilo o delu za leto 2015

4. Finančno poročilo za leto 2015 z bilanco stanja in izkazom poslovnega izida

5. Poročilo nadzornega odbora za leto 2015

6. Poročilo disciplinske komisije za leto 2015

7. Volitve članov izvršnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije

8. Program dela za leto 2016

9. Finančni program za leto 2016

10. Podelitev nagrad najboljšim tekmovalcem v letu 2015

11. Podelitev jubilejnih nagrad članom za dolgoletno vadbo

12. Razno