Prva stran
 

Redni letni zbor članov 2015

Kranj, OŠ Franceta Prešerna, 11.02.2015

 
V sredo 11.2.2015 je na OŠ Franceta Prešerna potekal redni letni zbor članov Karate kluba Kranj. Pred samim zborom smo organizirali skupni trening za več skupin, ki se ga je udeležilo preko 100 članov. Skupni trening so izmenično vodili: Andraž Kejžar (ogrevanje), Drago Cekič (osnovne tehnike), Andrej Fojkar (osnovne borilne tehnike), Stane Nadižar (kata Kanshiwa in Kanshu), Jaka Šarabon (nadaljevalne borilne tehnike) in Igor Prašnikar (kata Seisan in Sanseiryu).
 
Na zboru članov je bilo prisotnih 107 članov. Sprejeta so bila:
- poročilo o delu za 2014;
- poročilo o finančnem poslovanju z bilanco stanja in izkazom uspeha za 2014;
- poročili nadzornega odbora in disciplinske komisije;
- program dela in finančni program za leto 2015.
 
Zaradi odsotnosti nekaterih dosedanjih članov izvršnega ter nadzornega odbora je IO Karate kluba Kranj predlagal izvolitev nadomestnih članov za obdobje do naslednjih rednih volitev. Izvoljeni so bili:
 
- Špela Štefe – članica IO dodatno na funkcijo blagajničarke
- Andraž Kejžar – za novega člana IO in funkcijo tajnika (namesto Andreja Kožuha)
- Matija Jekovec – za novega člana IO (namesto Ive Peternel zaradi porodniške odsotnosti)
- Franc Vagner – za člana nadzornega odbora (namesto Mareta Železnika)
 
Deset najuspešnejših tekmovalcev v letu 2014 je prejelo priznanja in simbolične nagrade:
 
1. mesto    Žan Keršič Ahlin
2. mesto    Ajda Keršič Ahlin
3. mesto    Lana Tisa Nadižar
4. mesto    Tjaša Ristič
5. mesto    Franci Novak
6. mesto    Rok Štular
7. mesto    Anja Kotnik
8. mesto    Anja Godnič
9. mesto    Lara Puščenik
10. mesto Medard Bogataj
 
Priznanja za dolgoletno vadbo sta prejela:
 
- Matija Jekovec, bronasto plaketo za 20 let aktivne vadbe
- Rok Trost, bronasto plaketo za 20 let aktivne vadbe


 
Najuspešnejši tekmovalci leta 2014 s trenerji
 

Ogrevanje je vodil vaditelj Andraž Kejžar

Telovadnica OŠ Franceta Prešerna je bila polna

Trener Drago Cekič je vodil vadbo osnovnih tehnik

Glavni trener za kate Stane Nadižar je vodil vadbo ...

Vadba kate Kanshiwa

Vadba kate Seisan

Vadba kate Sanseiryu - z leve Hamo Rošič, Igor Prašnikar ...

Delovno predsedstvo zbora (z leve) Andraž Kejžar, zapisnikar, ...

Udeleženci zbora

Matija Jekovec je prejel bronasto plaketo za 20 let ...

Rok Trost je prejel bronasto plaketo za 20 let aktivne ...