Prva stran
 

Vabilo na redni letni zbor članov

Kranj, 25.01.2015


 
Vabljeni na redni letni zbor članov Karate kluba Kranj, ki bo potekal v sredo 11.02.2015 ob 19:30 na OŠ Franceta Prešerna.
 
Pred tem bo od 18:30 do 19:30 skupni trening skupin A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2, T1 in T2.
 
Dnevni red:
1. Otvoritev in izvolitev delovnih organov zbora članov
2. Poročilo verifikacijske komisije in potrditev dnevnega reda
3. Poročilo o delu za leto 2014
4. Finančno poročilo za leto 2014 z bilanco stanja in izkazom poslovnega izida
5. Poročilo nadzornega odbora za leto 2014
6. Poročilo disciplinske komisije za leto 2014
7. Volitve nadomestnih članov izvršnega odbora in nadzornega odbora
8. Program dela za leto 2015
9. Finančni program za leto 2015
10. Podelitev nagrad najboljšim tekmovalcem v letu 2014
11. Podelitev jubilejnih nagrad članom za dolgoletno vadbo