Prva stran
 

Redni letni zbor članov KK Kranj

Kranj, 13.02.2014

 
V sredo 12.2.2014 je na OŠ Franceta Prešerna potekal redni letni zbor članov Karate kluba Kranj.
 
1. Otvoritev in izvolitev delovnih organov zbora članov
Potrjeni so bili organi zbora:
 
Delovno predsedstvo:
Drago Cekič, delovni predsednik
Igor Prašnikar, član
Andrej Kožuh, član in zapisnikar
 
Verifikacijska komisija:
Andrej Fojkar, predsednik
Rok Trost, član
Anja Godnič, članica
 
Overovatelja zapisnika:
Janez Belehar
Matevž Zupan
 
2. Poročilo verifikacijske komisije in potrditev dnevnega reda
Na zboru je bilo prisotnih 78 od 318 članov, kar je več kot ena petina in s tem je zbor lahko veljavno sprejemal odločitve. Potrjen je bil predloženi dnevni red.
 
3. Poročilo o delu za leto 2013
Sprejeto je bilo poročilo, ki ga je predstavil Igor Prašnikar, predsednik kluba.
 
4. Finančno poročilo za leto 2013 z bilanco stanja in izkazom poslovnega izida
Sprejeto je bilo finančno poročilo in letno poročilo za AJPES z bilanco stanja in izkazom poslovnega izida, ki jih je predstavil Andrej Kožuh, tajnik.
 
5. Poročilo nadzornega odbora za leto 2013
Sprejeto je bilo poročilo, ki ga je predstavil Branko Malešič, predsednik NO.
 
6. Poročilo disciplinske komisije za leto 2013
Sprejeto je bilo poročilo, ki ga je predstavil Jaka Šarabon, predsednik DK.
 
7. Program dela za leto 2014
Sprejet je bil program dela, ki ga je predstavil Igor Prašnikar.
 
8. Finančni program za leto 2014
Sprejet je bil finančni program, ki ga je predstavil Igor Prašnikar.
 
9. Podelitev nagrad najboljšim tekmovalcem v letu 2013
Desetim najuspešnejšim tekmovalcem v letu 2013 so bile podeljene nagrade:
1. Žan Keršič Ahlin
2. Rok Štular
3. Tjaša Ristič
4. Medard Bogataj
5. Ajda Keršič Ahlin
6. Lara Puščenik
7. Franci Novak
8. Anja Kotnik
9. Eva Šubic
10. Saša Godnič
 
10. Podelitev jubilejnih nagrad članom za dolgoletno vadbo
Bronasto plaketo za 20 let neprekinjene aktivne vadbe je prejela Iva Peternel.
 

Branko Malešič, predsednik nadzornega odbora podaja ...

Jaka Šarabon, predsednik disciplinske komisije podaja ...

Člani kluba

Nagrajeni najuspešnejši tekmovalci v letu 2013

Iva Peternel z bronasto plaketo za 20 let aktivnega ...