Prva stran
 

Vabilo na redni letni zbor članov 2014

Kranj, 12.02.2014

 
V sredo, 12.2.2014 bo ob 20. uri v telovadnici OŠ Franceta Prešerna redni letni zbor članov Karate kluba Kranj.
 
Predlog dnevnega reda:
 
1. Otvoritev in izvolitev delovnih organov zbora članov
2. Poročilo verifikacijske komisije in potrditev dnevnega reda
3. Poročilo o delu za leto 2013 (Igor Prašnikar)
4. Finančno poročilo za leto 2013 z bilanco stanja in izkazom poslovnega izida (Andrej Kožuh)
5. Poročilo nadzornega odbora za leto 2013 (Branko Malešič)
6. Poročilo disciplinske komisije za leto 2013 (Jaka Šarabon)
7. Program dela za leto 2014 (Igor Prašnikar)
8. Finančni program za leto 2014 (Igor Prašnikar)
9. Podelitev nagrad najboljšim tekmovalcem v letu 2013
10. Podelitev jubilejnih nagrad članom za dolgoletno vadbo
11. Razno
 
Predlog delovnega predsedstva:
 
1. Drago Cekič, delovni predsednik
2. Igor Prašnikar, član
3. Andrej Kožuh, član
 
Vabljeni vsi člani kluba. Člane, ki so mlajši od 16 let zastopajo njihovi starši.
 
 
Igor Prašnikar, predsednik                             Andrej Kožuh, tajnik