Prva stran
 

Licenčni seminar Karate zveze Slovenije

Celje, 21.09.2013


V skladu z Zakonom o športu in Pravilnikom o licenciranju strokovnih delavcev morajo imeti vsi aktivni trenerji, inštruktorji in vaditelji veljavno licenco za vodenje vadbe. Karate zveza Slovenije je v soboto, 21.9.2013 organizirala v Celju še drugi licenčni seminar za pridobitev licence za obdobje 2013/2014.

 

Urnik in program licenčnega seminarja:

08.00 - 09.35 Sodniška pravila – novosti

09.40 - 12.00 Tehnično - taktična priprava reprezentantov

13.00 - 14.35 Trening z reprezentančnim trenerjem – teorija in praksa

14.40 - 17.05 Metodika športnega treniranja

 

Na tem seminarju so uspešno pridobili licenco še štirje naši trenerji: Helena Markuta, Jaka Šarabon, Branko Malešič in Marko Štancar. Skupaj ima Karate klub Kranj 16 licenciranih trenerjev za sezono 2013/14.

 

-----------------------------------------------------------------

 

Karate Federation of Slovenia Licensing Seminar

Celje, 21.9.2013

 

Sports Act of Slovenia and Rules on licensing of expert workers in the field of sport require that all active coaches and instructors must have valid license to conduct training. Karate Federation of Slovenia has organized the second seminar to obtain license valid for period 2013/14 that took place in Celje on 21.9.2013.

 

Schedule and programme of licensing seminar:

08.00 - 09.35 Competition Rules

09.40 - 12.00 Technical and tactical preparation of National Team members

13.00 - 14.35 Training by National Team Coach

14.40 - 17.05 Methodology of sport training

 

The following members of Karate klub Kranj have successfully obtained the license: Helena Markuta, Jaka Šarabon, Branko Malešič and Marko Štancar. Karate klub Kranj has a total of 16 licensed coaches and instructors for the season 2013/14.

Z leve/From the left: Jaka Šarabon, Marko Štancar, ...