Prva stran
 

REDNI LETNI ZBOR ČLANOV 2013

Kranj, 13.02.2013


V sredo 13.2.2013 je na OŠ Franceta Prešerna potekal redni letni zbor članov Karate kluba Kranj.

 

1. Otvoritev in izvolitev delovnih organov zbora članov

Potrjeni so bili organi zbora:

 

Delovno predsedstvo:

Drago Cekič, delovni predsednik

Igor Prašnikar, član

Andrej Kožuh, član in zapisnikar

 

Verifikacijska komisija:

Janez Perhavec, predsednik

Rok Trost, član

Andrej Rus, član


Overovatelja zapisnika
:

Rok Pikec

Gorazd Ahlin

 

2. Poročilo verifikacijske komisije in potrditev dnevnega reda

Na zboru je bilo prisotnih 73 od 278 članov, kar je več kot ena petina in s tem je zbor lahko veljavno sprejemal odločitve. Potrjen je bil predloženi dnevni red.

 

3. Poročilo o delu za leto 2012

Sprejeto je bilo poročilo, ki ga je predstavil Igor Prašnikar, predsednik kluba.

 

4. Finančno poročilo za leto 2012 z bilanco stanja in izkazom poslovnega izida

Sprejeto je bilo finančno poročilo in letno poročilo za AJPES z bilanco stanja in izkazom poslovnega izida, ki jih je predstavil Andrej Kožuh, tajnik.

 

5. Poročilo nadzornega odbora za leto 2012

Sprejeto je bilo poročilo, ki ga je predstavil Branko Malešič, predsednik NO.

 

6. Poročilo disciplinske komisije za leto 2012

Sprejeto je bilo poročilo, ki ga je pisno posredoval Jaka Šarabon, predsednik DK (opravičeno odsoten).

 

7. Program dela za leto 2013

Sprejet je bil program dela, ki ga je predstavil Igor Prašnikar.

 

8. Finančni program za leto 2013

Sprejet je bil finančni program, ki ga je predstavil Igor Prašnikar.

 

9. Podelitev nagrad najboljšim tekmovalcem v letu 2012

Desetim najuspešnejšim tekmovalcem v letu 2012 so bile podeljene nagrade:

1. Lara Puščenik

2. Tjaša Ristič

3. Žan Keršič Ahlin

4. Rok Štular

5. Blažka Poklič

6. Andrej Rus

7. Medard Bogataj

8. Tevž Seražin Prašnikar

9. Eva Šubic

10. Žan Bajc

 

10. Podelitev jubilejnih nagrad članom za dolgoletno vadbo

Marko Šefman je prejel bronasto plaketo za 20 let neprekinjene aktivne vadbe.